Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Redningsberedskabets indsats i bygninger med solcelleanlæ

Indholdsområde

 
Redningsberedskabets indsats i bygninger med solcelleanlæg 

Vejledning på vej

På denne side publicerer Beredskabsstyrelsen løbende nyt om redningsberedskabets håndtering af indsatser til steder med solcelleanlæg. Styrelsen vil efter planen være klar med en vejledning i slutningen af 2012. 

Beredskabsstyrelsen er i gang med at udarbejde en ny vejledning om redningsberedskabets håndtering af indsatser på steder, hvor der er monteret solcelleanlæg. Her på siden offentliggøres løbende nyt, efterhånden som arbejdet med vejledningen skrider frem.

Vejledningen vil fokusere på, hvordan redningsberedskabet kan gennemføre forsvarlige indsatser i bygninger m.v. med solcelleanlæg. 

Nye udfordringer
Solcelleanlæg er typisk monteret på bygningens tag, men de kan også være indbygget i facaden eller placeret på jorden. Udbredelsen af solcelleanlæg giver redningsberedskabet to nye udfordringer:

• Ved brandslukning i dagtimerne er der risiko for elektrisk stød, fordi solcelleanlæggene producerer strøm, så længe der er sollys
• Ved indsatser til bygninger med solcelleanlæg er der nedstyrtningsfare i en større omkreds omkring huset.
 
Om vejledningen
Håndteringen af særlige farer under indsatser, herunder elektricitet, indgår allerede i uddannelsen af brandfolk. Beredskabsstyrelsen udarbejder således vejledningen for at klæde brandfolkene bedre på til at kunne håndtere brande i bygninger med solcelleanlæg.

Vejledningen udarbejdes i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Kommunernes Landsforening (KL), Sikkerhedsstyrelsen, BAR Transport og Engros – Brand og Redning, Dansk Solcelleforening og Teknologisk Institut.

Se video

Kontakt

Spørgsmål eller kommentarer vedr. håndtering af brande i solcelleanlæg kan stilles til:

sektionschef Hans Kaj Henrik Bruhn fra Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse på mail: hkh@brs.dk eller tlf: 45 90 60 52. 

 

Råd om indsatser ved solcelleanlæg

Indtil vejledning er udarbejdet, har Beredskabsstyrelen samlet en række råd til brug for redningsberedskabet om indsatser ved solcelleanlæg:
 
  • Skab overblik over placeringen af anlæggets komponenter. Er der er en sikkerhedsafbryder eller ej? 
  • Etabler det nødvendige fareområde, der hvor der er fare for nedstyrtende solpaneler. Afstanden afhænger af bygningens højde og vindforholdene
  • Frakobl strømmen til bygningen fra det offentlige ledningsnet, som ved enhver anden bygningsbrand.
  • Aktiver sikkerhedsafbryderen eller klip kablerne fra panelerne så tæt på panelerne som muligt.  Dette kræver L-AUS  udstyr og personale, der er uddannet til at betjene L-AUS udstyr.  Ligeledes skal evt. måleudstyr til kontrolmålinger være godkendt L-AUS udstyr. 
  • Tilkald elektriker mhp. teknisk rådgivning m.v. under og efter redningsberedskabets indsats

Kan strømmen fra det offentlige ledningsnet og solcelleanlægget ikke afbrydes, gennemføres indsatsen under skærpet opmærksomhed på, at bygningens ledningsnet er strømførende.

Ved slukning af brand i og omkring strømførende ledninger og komponenter med vand, er der, som ved andre el-anlæg, en sikkerhedsafstand på henholdsvis 1 meter ved spredt stråle /tåge og 5 meter ved samlet stråle.

LinksInternationale links
Herunder har Beredskabsstyrelsen samlet links til internationale hjemmesider med erfaringer og forskning vedr. solcelleanlæg og redningsberedskabets indsats.