Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Psykologi 
Velkommen til det beredskabspsykologiske fagområde
 

Det beredskabspsykologiske fagområde  

Denne del af hjemmesiden handler om de psykologiske aspekter af beredskabsarbejde. Vi henvender os til Beredskabsstyrelsens medarbejdere, frivillige og værnepligtige. Desuden samarbejder vi tæt med kommunerne, forsvaret, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og NGO'er om at styrke den psykologiske robusthed hos mennesker, der har valgt et arbejdsliv med høj psykologisk belastning.

Arbejdsopgaverne er ofte meget forskelligartede, komplekse og uforudsigelige. Det er i sig selv en mulig kilde til arbejdsrelateret stress, og når man desuden medregner de særlige forhold, der gælder for redningsarbejde – f.eks. voldsomme sanseindtryk, rollekonflikter og arbejdets generelle alvorlighed – kan stressbelastningen blive høj. 

Medarbejderne er uddannet til at håndtere belastningerne, og i en velfungerende hverdag kan der sagtens oppebæres et godt arbejdsmiljø – såvel fysisk som psykisk. Som arbejdsgiver har Beredskabsstyrelsen et ansvar for at sikre, at det gode arbejdsmiljø også bevares, når stressbelastningen overstiger det daglige niveau.

Derfor udbyder Beredskabsstyrelsen en række uddannelser og kurser, der ruster medarbejderne til at modstå belastningerne i arbejdet og styrker deres robusthed. Desuden skal der være mulighed for, at medarbejderne kan tilbydes hurtig og præcis assistance, når arbejdet indeholder særligt voldsomme og belastende oplevelser. Alt det kan du læse mere om på denne del af hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser til det beredskabspsykologiske fagområde, er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Henrik Lyng på
hlj@brs.dk eller tlf. 4590 6046.

 Henrik Lyng
Henrik Lyng
cand.psych.aut., sektionschef
Sidst opdateret 02-08-2013 - kl. 10:29

Nyheder

Eksamen i RITS 2013

Hvis du har gennemført Kollegastøtte - RITS
Trin 1-4, kan du ansøge om at blive tilmeldt den første eksamen.

Tilmeldingsfristen er
1. september 2013.

Læs mere her.

Kontakt

Center for Uddannelse
cud@brs.dk